Tworzę dla przyjemności. Grafika jest dla mnie zabawą, która pochłania mnie bez reszty. Wyzwanie w pracy sprawia, że znów staję się dzieckiem. Czasem bezradnym na początku, ale zachwyconym, gdy odnajdzie  już porządek tworzenia.